Eğitim Programı

PROGRAM

BİRİNCİ GÜN
14.00   Otele giriş, odalara yerleşme ve serbest zaman

18:30   Akşam Yemeği

İKİNCİ GÜN
07:30   Kahvaltı

09:30   Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı – Tanışma

 Haluk NALÇAKAR : İçişleri Bakanlığı E.Başkontrolörü

 

Belediye Mevzuatı (5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu), 5951 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (İller Bankası kesinti oranları), 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamında Belediye Başkanlarının Yargılanma Usulleri, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi, Belediye Başkanlarının Özlük Hakları, Mali Hakları ve Emeklilikleri, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri, Yazışma Kuralları, Protokol ve Nezaket Kuralları, Etkili İletişim

12:30   Öğle Yemeği

14:00   Konulara Devam

18:30   Akşam Yemeği

ÜÇÜNCÜ GÜN
07:30   Kahvaltı

09:30   Haluk NALÇAKAR: İçişleri Bakanlığı E.Başkontrolörü

 

SON KHK’LAR, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kamu zararlarının tahsili ve silinmesi), Belediye Başkanlarının Faaliyet Raporu, Taşınır Mal Yönetmeliği, İhale Mevzuatı (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği ile Uygulama Yönetmelikleri) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki “İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma” suçlarının oluşumu ve dikkat edilmesi gereken hususlar

12:30   Öğle Yemeği

14:00   Konulara Devam

18:30   Akşam Yemeği

DÖRDÜNCÜ GÜN
07:30   Kahvaltı

09:30   Serbest Zaman

12:30   Öğle Yemeği

14:00   Serbest Zaman

18:30   Akşam Yemeği

BEŞİNCİ GÜN 22.02.2019 CUMA
07:30   Kahvaltı

12:00   Otelden Ayrılış

 
 

Eğitimlerimizden Haberdar Olmak için E-Bültenimize Kayıt Olabilirsiniza b y2 z2 o2 c2 x2 j2 l2 k2 i2 e2 f2 g2 h2 g2 d2