22-26 NİSAN 2019 SUNMELİA BEACH RESORT HOTEL SİDE/ANTALYA EĞİTİM SEMİNER KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR | Kamu Yerel Eğitim ve Danışmanlık
 

22-26 NİSAN 2019 SUNMELİA BEACH RESORT HOTEL SİDE/ANTALYA EĞİTİM SEMİNER KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR

22-26 NİSAN 2019 SUNMELİA BEACH RESORT HOTEL SİDE/ANTALYA EĞİTİM SEMİNER KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR

 

Seminerimize; Belediye Başkanları, Genel Sekreterler, İl Genel Meclisi Başkan ve Üyeleri, İl Özel İdaresi Yetkilileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları Müdürleri, Fen İşleri, Özel Kalem, İmar İşleri, Hukuk İşleri, IBM (Bilgi İşlem), İtfaiye, Park ve Bahçeler ve Zabıta Müdürleri ile Sulama Birliği Başkanları, Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkan ve Meclis Üyeleri, ayrıca diğer ilgili birim amirleri ve belediye personeli (memur, kadrolu ve geçici işçiler ile sözleşmeli personel) katılabilir.

Seminer Hocamız;İçişleri Bakanlığı E.Başkontrolörü : Haluk NALÇAKAR

Seminer Hocamız   Kamu ihale uzmanı                              :  Kemal GÜNCER

 • İhale Mevzuatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
 • Kamu İhale Genel Tebliği ile Uygulama Yönetmelikleri,
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
 • Belediye Meclis Üyelerinin ve Belediye Encümenlerinin Görev ve Sorumlulukları,
 • Belediye Meclis Üyelerinin Özlük ve Sosyal Hakları,
 • Belediye Başkanlarının ve Belediye Meclis Üyelerinin Özlük ve Sosyal Hakları,
 • 6360 Sayılı Kanunla İlgili Uygulamada Karşılanacak Sorunlar,
 • Taşeron işçilerin Kadroya Alınma Süreci,
 • 657 Sayılı DMK,3194 Sayılı imar Kanunu,
 • Zabıta Yönetmeliği,
 • Görev Yetkileri ve Para Cezaları, Yapımı işleri, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmenlikleri,
 • 5326 Sayılı Kabahatle Kanunu, 3572 sayılı İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsat yönetmenliği,
 • 5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanunu,
 • Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliği,
 • Harcama Belgeleri Yönetmenliği
 • İhale Usulleri ve Uygulamaları,
 1.    a) Açık İhale usulü
 2.     b) Doğrudan temin usulü
 3.    c) Fatura karşılığı alım usulü
 • İhaleye Katılım Kuralları,
 • Anahtar Teslimi (Götürü Bedel) Hakedişi,
 • İhale Mevzuatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • Kamu İhale Genel Tebliği ile Uygulama Yönetmelikleri,
 • Komisyon Üyelerinin Görev ve Yetkileri,
 • Afet Acil Durum Yönetimi Konusunda Genel bilgiler,
 • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
 • İl Genel Meclis Üyelerinin ve İl Encümenlerinin Görev ve Sorumlulukları,
 • İl Genel Meclis Üyelerinin Özlük ve Sosyal Hakları,
 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama,
 • İl Genel Sekreteri ve Diğer Personellerin Görev ve Sorumlulukları,
 • Afet Acil Durum Yönetimi Konusunda Genel Bilgiler,
 • İhale Mevzuatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
 • Kamu İhale Genel Tebliği ile Uygulama Yönetmelikleri, Mevzuata Yapılan Değişiklikler.

Yapılacak havalelerde ‰ 9,48 damga vergisi kesilecektir.

Havale Ücreti Kurumunuz Tarafından Karşılanacaktır.

T.C. Ziraat Bankası ANKARA-Necatibey Şubesi

IBAN No : TR75 0001 0007 9577 2857 5850 02 nolu hesabına havale edilmelidir.

İRTİBAT : Tel : 0312 230 85 82   Faks : 0312 230 85 83

                    (Genel Koordinatör)   Gsm : 0544 445 10 26

  Eğitim Sorumlusu       Gsm : 0541 231 85 82

KİMLER KATILABİLİR?

Belediye Başkanları,
Belediye Daire Başkanları ve İlgili Belediye Personeli ile Tüm Müdürlükler
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler
Üniversiteler
Hastaneler
Özel Hastaneler
Daire Başkanları ve İlgili Belediye Personeli
Araştırmacılar,
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Üst Yöneticiler
İdari ve Mali İşler Daire Başkanları ve Yardımcıları
Üniversite Genel Sekreterleri ve Yardımcıları
Fakülte Sekreterleri
Daire Başkanları
Hastane Müdür ve Yardımcıları
Hastane Başhekim ve Yardımcıları
Satın Alma Müdür ve Yardımcıları
Mutemetler
Döner Sermaye Müdür, Yardımcı ve Çalışanları
Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdür ve Yardımcıları
Enstitü Sekreterleri, Meslek Yüksek Okul Sekreterleri
Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Döner Sermaye İşletmesi Müdürleri
Döner Sermaye Muhasebe Yetkilileri
Hastane Başmüdürleri
Hastane Müdürleri
Bilgi İşlem Sorumluları
Fakülte – YO – MYO – Döner Sermaye İşlemleriyle Görevli Personel
Bütçe ve Muhasebat İşlemlerini Yürüten Personel
ÖDEMELERİN BÜTÇE TERTİBİ

(NOT: Seminer giderleri; İçişleri Bakanlığınca 15.08.2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 28. maddesindeki esaslar dahilinde ve Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 kodundan karşılanacaktır.)

SEMİNER GİDERLERİ NASIL ÖDENECEK?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmet bedeli kurum bütçesinden doğrudan temin (22/b-22/d) ile ödenebilir.

T.C. Ziraat Bankası ANKARA-Necatibey Şubesi IBAN No: TR75 0001 0007 9577 2857 5850 02 nolu hesabına havale edilmelidir.

Ödemeler, seminer ücretlerinden kesinlikle havale masrafı kesilmeden yapılmalıdır
DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYIP FAKS İSTEYEBİLİRSİNİZ

Tel: 0312 230 85 82
Faks: 0312 230 85 83
Eğitim İşleri Şefi: 0541 231 85 82
Genel Koordinatör: 0544 445 10 26
E-posta: info@kamuyerelegitim.com
Web  : www.kamuyerelegitim.com
 
 
 
 

vergi  anigif anigif   

 

anigif

 

TOPLU RESİM SEMİNER

 

 
 

Eğitimlerimizden Haberdar Olmak için E-Bültenimize Kayıt Olabilirsiniz